Hakkımızda

Hukuk Büromuz yerel ve çok uluslu şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle ticaret ve şirketler hukuku, dış ticaret ve gümrük mevzuatı, bankacılık ve finans,  yabancı sermaye yatırımları ve şirket kuruluşları, taşımacılık, deniz ve hava hukuku, sigorta ve rekabet hukuku, bilişim, fikri sınai mülkiyet ile gayrimenkul, inşaat ve kentsel dönüşüm hukuku, dava takibi ve tahkim yargılaması gibi hukuk alanları olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büromuz, farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli yerli ve çok uluslu şirketler yanında orta ölçekli şirketler ve şahıslara da hizmet vermektedir.

Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki belirleyici koşulları analiz etmek, uzun vadeli ticari hedeflerini dikkate almak ve bu koşul ve hedeflere uygun pragmatik yöntemler üretmek suretiyle müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki ve ticari çözümler sunmaktadır. Bu amaçla müvekkillerimiz ile şeffaf, kolay ulaşılabilir, yakın ve eşgüdümlü bir ticari ilişki tesis ederek ihtiyaca en uygun ve en yüksek standartlarda en hızlı çözümleri üretmekteyiz.