Tahkim & Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Büromuz idari, ticari, ceza, tüketici, alacak tahsilatı, iş, fikri mülkiyet ve vergi olmak üzere her türlü hukuki ihtilafın çözümüne yönelik dava takibi yapmakta, müvekkillerine tahkim yargılamalarının takibi, duruşmalarda temsil ve hakem kararlarına karşı itiraz ya da tenfizi gibi tahkimle ilgili tüm aşamalarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi temsilen yerel mahkemeler huzurundaki duruşmalara katılmakta ve ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi konulara ilişkin geçici tedbir kararlarının alınması için gerekli olan işlemleri gerçekleştirmekteyiz.
Müvekkillerinin taraf olduğu hukuki ihtilafların mümkün olduğu takdirde uzlaşma yoluyla çözülmesi konusuna önem vermekte ve bu amaçla müzakerelerde müvekkillerimizi temsil etmektedir.