Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimize iş şartlarına uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda ve fikri ve sınai hakları ile ilgili lisans anlaşmaları akdetmeleri hukuki destek sağlamaktadırlar. Ayrıca, Türkiye´de mevcut fikri ve sınai hakları da araştırarak, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir hakla ilgili olarak Türkiye´de karşılaşılabilecek potansiyel ihlal, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar konusunda değerlendirme yapmaktayız. Büromuz, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklarla ilgili ihlallerin durdurulması ya da söz konusu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili önündeki idari engellerin dava yoluyla kaldırılması için gerekli hukuki süreçleri takip etmektedir. Ayrıca, sınai hakların tescili ile ilgili olarak başvuru ve yenileme, üçüncü şahsın başvurusuna ilişkin yayına itiraz gibi Türk Patent Enstitüsü nezdindeki idari süreçler çerçevesinde yapılan her türlü başvuru ve itiraz işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.