Rekabet Hukuku

Konuyla ilgili önemli gelişmeler güncel olarak takip edilmek ve sıkı yasal düzenlemeler ile piyasa şartları dikkate alınarak lisanslama, rekabet etmeme sözleşmeleri, dağıtım ve tedarik anlaşmaları ve rekabet yükümlülüklerine uygunluk programları ve özelleştirme   başta olmak üzere rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize destek sağlanmakta, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen karmaşık nitelikteki soruşturmalarda müvekkillerimiz temsil edilmektedir.