Sigorta Hukuku

Sigorta hukukuyla ilgili sunduğumuz genel danışmanlık hizmetlerinin yanında donatan, kiracı ve taşıtan mesuliyeti, itimada dayanan mesuliyet, bankacılık ve finans mesuliyeti ve emniyeti suistimal, genel ticari mesuliyet, üçüncü şahıs ve yasal sorumluluk ile mesleki sorumluluk sigortaları gibi geniş kapsamlı sigorta teminatları ile emtia nakliyat, hasar, kaza, sağlık gibi diğer tüm sigorta çeşitleri ile ilgili ihtilafların halli konusunda hizmet sunmaktayız.
Bankacılık & Finans Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finansal kiralama hukuku alanında uzmanlığa sahip olup bankalara ve diğer finans kuruluşlarına genel bankacılık konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hizmet konularımız arasında;
 • Ticari ve varlık esaslı krediler
 • Her türlü leasing işlemleri
 • Teminatlı ve gayriteminatlı kredi müesseseleri
 • Devralma, gemi, uçak, gayrimenkul & proje finasmanı
 • Faktoring ve forfaiting
 • Kamu ve özel sektör borçlanma araçları
 • Sekurizasyon, sermaye piyasası türev araçları
 • Özelleştirme ve yatırım fonları
 • Mortgage, sendikasyon
 • Akreditif, banka teminat mektupları
 • Tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri
 • Alacak tahsili Ä°flas ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Varlık satın alma ve satışı & sigorta hukuki takibi