İflas, Tasfiye Hukuku & Yeniden Yapılanmalar

Büromuz, borç yapılanmaları, kreditörler için geliştirilmiş güvenlik paketleri ile diğer donanımlar da dahil olmak üzere çıkış stratejileri, mali durum analizleri, iflas öncesi kurumsal yeniden yapılanma müzakerelerinde kreditörler, senet hamilleri, kredi sigortacıları ve tedarikçilerine hukuki destek sağlanması ve temsil, ülkelerinde haklarında iflas prosedürü başlatılmış yabancı şirketlerin Türkiye´de bulunan bağlı ortaklıklarına hukuki hizmet sağlanması ve bu şirketlerin temsili, uzlaşma protokolü, yeniden yapılandırma borç anlaşmaları, kredi belgeleri, sermaye ve alacak temlikleri gibi dokümantasyonun hazırlanması, iflas prosedürü sırasında kredi verenlerin temsil edilmesi, yeniden yapılanma planlarının ve kreditörler bakımından yeniden yapılandırmanın sonuçlarının analizi, Ticaret ve Temyiz Mahkemeleri huzurunda dava takibi ve temsil, kreditör veya yöneticilerin sorumluluğu ile ilgili yasal işlem ve davaların takibi de dahil olmak üzere şirketlerin iflası ve kurumsal yapılandırma konularında hukuki hizmet vermektedir.