Bankacılık ve Finans Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finansal kiralama hukuku alanında uzmanlığa sahip olup bankalara ve diğer finans kuruluşlarına genel bankacılık konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hizmet konularımız arasında;
 • Ticari ve varlık esaslı krediler
 • Her türlü leasing işlemleri
 • Teminatlı ve gayriteminatlı kredi müesseseleri
 • Devralma, gemi, uçak, gayrimenkul & proje finasmanı
 • Faktoring ve forfaiting
 • Kamu ve özel sektör borçlanma araçları
 • Sekurizasyon, sermaye piyasası türev araçları
 • Özelleştirme ve yatırım fonları
 • Mortgage, sendikasyon
 • Akreditif, banka teminat mektupları
 • Tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri
 • Alacak tahsili İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Varlık satın alma ve satışı & sigorta hukuki takibi