Taşımacılık & Deniz Hukuku

Büromuz, kombine taşımacılık da dahil kara, hava ve deniz yolu ile taşımacılık ve deniz hukuku alanında ulusal ve uluslar arası şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.
  • Müşterek avarya, kurtarma-yardım, römorkaj, gemi enkazı kaldırma
  • Çarter sözleşmeleri, demoraj, konşimento, yük ve bedeni zararlara ilişkin ihtilaflar
  • Sigorta ve reasürans ihtilafları
  • Gemi alım & satımı
  • Gemi inşa ve gemi finasmanı
  • Deniz kirliliği, çevresel zararlar
  • Dava takibi
  • CMR ihtilafları