Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlere, ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, yabancı yatırımlar ve uluslararası ticaret konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte, gereği halinde müvekkillerimizi idari merciler ile mahkemeler ve kurumlar nezdinde temsil etmekte, hukuki ihtilafların hallinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
  • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
  • Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar
  • Ulusal işleme ve yatırım teşvik rejimi
  • Ülkeye giren ve ülkeden çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No'sunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilmemesi ve bu yüzden ortaya çıkacak ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi
  • Muafiyetler
  • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsil