Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz, şirket kuruluşundan başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil, sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi gibi alanlarda hukuki hizmet vermekte, işçi işveren uyuşmazlıkları da dahil olmak üzere her hürlü ihtilafın müzakere, tahkim ve mahkemeler önünde temsil gibi her türlü hukuki ihtilaf çözüm metotlarını müvekkillerimize sunmaktayız.
  • Ticari ihtilaflar
  • Şirket kuruluş ve yapılanmaları
  • Şirket birleşme & devralmaları
  • Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ulusal ve uluslararası Joint venture  and off-take sözleşmeleri
  • Ortaklık, hissedar, hisse devir sözleşmeleri
  • Uluslararası ticari sözleşmeler, distribütörlük, alım & satım, acente ve uzun vadeli tedarik sözleşmeleri
  • Şirket iflas ve tasfiyesi
  • Vergi ihtilafları