Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kooperatif işlemleri ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve cezai şart, kat irtifakı ve kat mülkiyeti, tapu iptali ve tescili davaları, ipotek ihtilafları ve kamulaştırma davaları hususlarında hizmet vermekteyiz. Ayrıca, yabancı şahıs ve şirketlere gayrimenkul edinimi konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

Büromuz  inşaat sözleşmelerinin kentsel dönüşüm projelerinin  her aşamasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sadece inşaat sözleşmelerinin oluşturulmasında değil aynı zamanda inşaat sözleşmesinin herhangi bir aşamasında oluşabilecek ihtilaflar hususunda da hukuki hizmet vermekteyiz. İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve gözden geçirilmesinin ardından sözleşmenin ifası sürecinde de hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtilafın çözümü sürecinin en başında, müvekkillerimize taleplerini belirlemeleri ve bu taleplerin hukuki temellendirilmesinde de yardımcı olmaktayız. Müvekkillerimizi ihtilafların sulh yoluyla çözümünde temsil ettiğimiz gibi mahkeme ve tahkim yargılamalarında da onlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.